سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض

سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض

در این سیستم به شیشه هر خودرو یک تگ RFID چسبانده می شود و بسته به میزان پرداختی راننده خودرو، تگ در سیستم شارژ می گردد، از طرفی، در محل گیت های عوارضی ریدر و آنتن مناسب قرائت این تگ ها نصب می شود.

سازندگان بزرگراه ها، براي كسب درآمد از سرمايه گذاري ساخت بزرگراه و همچنين تأمين هزينه هاي تعميرات و نگهداري آن، اقدام به ايجاد ايستگاه هاي عوارضي مي كنند.در اين ايستگاه ها، خودرو ضمن توقف، بايد با پراخت پول، رسيد دريافت كند.
اين مسأله باعث مي شود كه اولاً در محل ايستگاه هاي عوارضي در بزرگراه ها صف ايجاد شود كه باعث اتلاف وقت رانندگان مي شود.ثانياً، قبض هاي عوارضي، از اين جهت كه اوراق بها دار محسوب مي شوند، در بحث حمل و انتقال و تحويل در شيفت هاي مختلف كاري، تشريفات دست و پاگير و مشكلاتي را ايجاد مي كنند.

امروزه در دنيا، براي حل  این مشكلات سيستم هاي RFID جايگزين سيستم هاي قديمي پرداخت عوارض شده اند.
در اين روش، به شيشه هر خودرو يك تگ RFID چسبانده مي شود و بسته به ميزان پرداختي راننده خودرو، تگ در سيستم شارژ مي گردد، از طرفي، در محل گيت هاي عوارضي ريدر و آنتن مناسب قرائت  اين تگ ها نصب مي شود.

هنگامي كه خودرو به محل گيت مي رسد، تگ (برچسب) آن توسط ريدر، قرائت شده و نرم افزار مربوطه، ميزان مشخص از اعتبار تگ (برچسب)، كسر مي كند.بدين ترتيب، راننده بدون اينكه نيازمند متوقف كردن خودرو باشد، عوارض خود را پرداخت كرده و عبور مي كند.
استفاده از چنين سيستمي اين مزيت را براي رانندگان دارد كه ديگر در صف هاي عوارضي معطل نمي شوند؛ ضمن اينكه مي توانند با دريافت تخفيف مربوط به گرفتن تگ هاي اعتباري، هزينه هاي خود را نيز كاهش دهند.

مزيتي كه اين سيستم براي سازندگان بزرگراه ايجاد مي كند، افزايش ترافيك بزرگراهي و در نتيجه افزايش درآمد است.براي كاربرد پرداخت الكترونيكي عوارض، معمولاً سيستم پسيو با بُرد متوسط مورد استفاده قرار مي گيرد.

استفاده از چنین سیستمی این مزیت را برای رانندگان دارد که دیگر در صف های عوارضی معطل نمی شوند؛ ضمن اینکه می توانند با دریافت تخفیف مربوط به گرفتن تگ های اعتباری، هزینه های خود را نیز کاهش دهند.

در این روش، به شیشه هر خودرو یک تگ RFID چسبانده می شود و بسته به میزان پرداختی راننده خودرو، تگ در سیستم شارژ می گردد، از طرفی، در محل گیت های عوارضی ریدر و آنتن مناسب قرائت این این تگ ها نصب می شود.

نام
پست الکترونیک
پرسش